Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego


1. Informacje ogólne.


1.1. Właścicielem sklepu internetowego energia2000.pl jest firma:

ENERGIA 2000 Daniel Depa
Nockowa 131
39-124 Iwierzyce
 

tel. kom. +48  535 501 300


e-mail: sklepenergia2000pl@gmail.com

NIP 8181578562 
REGON 180649070

zwana w dalszej części serwisu Sprzedającym, sklepem energia2000.pl


1.2. Korzystanie z serwisu energia2000.pl odbywa się wyłącznie na zasadach określonych regulaminem sklepu. Złożenie zamówienia wiąże się z zaznaczeniem opcji „zapoznałem się z regulaminem i polityką prywatności sklepu energia2000.pl i akceptuję postanowienia”

1.3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i objęte gwarancją producenta.

1.4. Wygląd towarów może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Specyfikacja techniczna produktów pochodzi od producentów. Możliwe nieścisłości w opisach, podawanych parametrach oraz zdjęciach nie ogranicza w żaden sposób praw konsumentów oraz kupującego do reklamowania produktów.

1.5. Oferta Sklepu może ulegać bieżącym zmianom w zakresie asortymentu, ilości oraz cen sprzedawanych produktów.

2. Zamówienia i sprzedaż.

2.1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy na odległość pomiędzy Nabywcą, a Sprzedającym.

2.2. Kupującym, Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym energia2000.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową,  gospodarczą lub Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do odpowiedniego Rejestru (EDG, KRS), która dokonuje zakupów w celu związanym z tą działalnością.

2.3. Zakupy w Sklepie następują poprzez dodawanie kupowanych produktów do wirtualnego koszyka. Do momentu ostatecznej akceptacji zamówienia towary mogą być dowolnie wkładane i wyjmowane z Koszyka.

2.4. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie energia2000.pl, drogą elektroniczną e-mail lub telefonicznie. Aby móc kupować w Sklepie konieczne jest podanie prawdziwych danych na stronie Sklepu (proces logowania) lub przekazanie ich obsłudze Sklepu telefonicznie albo mailowo.

2.5. Zamówienia są przyjmowane przez wszystkie dni w roku.

2.6. W przypadku złożenia zamówienia niekompletnego lub w przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych sklep poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie, o ile to będzie możliwe, że zamówienie takie nie może zostać zrealizowane i prosi o ponowne, prawidłowe złożenie zamówienia.

2.7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e- mail lub telefon z prośbą o potwierdzenie zamówienia oraz zostanie mu nadany numer zamówienia. Zamówienia nie potwierdzone nie zostaną przyjęte do realizacji.

2.8. Po złożeniu zamówienia Klient wybiera formę płatności oraz sposób dostawy. Nie dokonanie przez Klienta płatności w terminie 7 dni powoduje anulowanie sprzedaży z wykluczeniem płatności zawartej w pkt. 3.4.1. (pobranie kurierskie).

2.9. Zamówiony towar zostaje wysłany do Kupującego w zależności od dostępności produktu podanego na stronie oraz sposobu dokonania płatności.

2.10. W przypadku, gdy produkt okaże się niedostępny lub częściowo niedostępny, zamawiający niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie. Kupujący podejmie decyzję co do dalszej realizacji zamówienia. W szczególności może:
- anulować całe zamówienie i żądać zwrotu całości wpłaconych pieniędzy,
- anulować zamówienie w zakresie niedostępnych towarów i żądać częściowego zwrotu pieniędzy, w pozostałym zakresie podtrzymać zamówienie,
- podtrzymać całość zamówienia, jeśli towar będzie jeszcze dostępny, licząc się z faktem wydłużonego okresu oczekiwania.

2.11. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Kupujący może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Obsługą Sklepu drogą e-mail lub telefonicznie. O fakcie wycofania zamówienia klient zostanie poinformowany przez sprzedającego.

2.12. Faktura VAT lub paragon fiskalny jest dołączony do zamówienia. Dopuszcza się wysyłanie faktury Vat na adres mailowy podany przez zamawiającego.

3. Koszty i płatności

3.1. Ceny oferowanych artykułów są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz są jednakowe dla wszystkich Kupujących z zastrzeżeniem obowiązujących na stronie rabatów.

3.2. Koszt przesyłki towaru ustalany jest w oparciu o cenniki wskazanych Przewoźników i jest uzależniony od wielkości i ciężaru zamówionego towaru. O kosztach wysyłki kupujący zostanie poinformowany w czasie realizacji zamówienia.

3.3. Koszt opakowania jest wliczony w koszt artykułu.

3.4. Klient może wybrać następujące formy płatności spośród oferowanych w sklepie:
3.4.1. Przy odbiorze: należność pobiera kurier.
3.4.2. Przelewem bankowym na konto sprzedającego (numer konta zawsze aktualny w zakładce Metody płatności).
3.4.3. Wpłata gotówkowa w siedzibie sklepu (przy odbiorze osobistym).
3.4.4. Przelew zwykły (pocztowy).

3.4.5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – szybki przelew bankowy realizowany przez usługę PayU. Sprzedawca otrzymuje informację o zapłacie za Zamówienie zaraz po jego opłaceniu przez Klienta. 

3.5. W przypadku zamówień, których nie zrealizowano z winy Klienta (szczególnie w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

4. Rabaty

4.1. Rabaty przydzielane są wyłącznie zarejestrowanym klientom. Aby skorzystać z programu rabatowego należy zarejestrować się i zalogować przed dokonaniem zakupów. Rabat jest przypisany do konta danego klienta. Brak jest możliwości przeniesienia uzyskanego rabatu na inną osobę.

5. Reklamacje i zwroty

5.1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy jest możliwe za pośrednictwem formularza do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). 
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

5.2. Prawo, o którym mowa w 5.1, nie przysługuje w odniesieniu do towarów wytworzonych na indywidualne zamówienie Kupującego lub indywidualnie dopasowanych według życzeń Kupującego. Na takie towary zostanie sporządzona odrębna umowa.

5.3. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że towar zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć  dokument zakupu (paragon, faktura), oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze lub podać inny sposób zwrotu gotówki np. przekaz pocztowy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz  zwrot kosztów wysyłki jedynie w wysokości najtańszej dostępnej formy wysyłki. Pieniądze zostaną zwrócone według wytycznych Klienta najpóźniej w ciągu 14 dni.

5.4. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział.


5.5  Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku stwierdzenia przez Kupującego tej niezgodności po upływie 2 lat od dnia otrzymania przez Kupującego towar.

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, iż zakupiony w Sklepie towar jest niezgodny z umową, Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sklepu o tym fakcie w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności, ale nie później niż w okresie wskazanym w ustawie. Niepoinformowanie Sklepu w powyższym terminie powoduje utratę przez Kupującego uprawnień określonych w ustawie.

5.7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności towaru z umową może on żądać wymiany towaru na nowy, niewadliwy albo jego nieodpłatnej naprawy. Wybór należy do Kupującego.

5.8. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Producenta.

5.9. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, ukruszenia, zdarcie), oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym i/lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

5.10. Przed dokonaniem reklamacji należy skontaktować się z Obsługą Sklepu mailowo lub telefonicznie i powiadomić o chęci zareklamowania produktu. Nabywca towaru jest zobowiązany przesłać mailem lub mms-em zdjęcia potwierdzające uszkodzenie. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep energia2000.pl, w uzasadnionych przypadkach wysyła kuriera w celu odebrania reklamowanego produktu w dogodnym dla Kupującego terminie.

5.11. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu.

5.12. Koszty transportu związane z reklamowanym produktem ponosi sklep tylko i wyłącznie, gdy transport został zamówiony oraz gdy reklamacja była uzasadniona i rozpatrzona pozytywnie.

5.13. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. 

5.14. Sklep może:
- reklamację uznać bez zastrzeżeń i wymienić towar na nowy bądź dokonać jego nieodpłatnej naprawy wedle wyboru Kupującego.
- odmówić uwzględnienia reklamacji, wskazując na piśmie powody takiej decyzji.

5.15. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów lub narażają Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący może domagać się obniżenia cen  albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może od umowy odstąpić jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

5.16. Sposób opakowania wysyłanego towaru uzależniony jest od gabarytów i ciężaru zamówienia. Sklep każdorazowo dołoży wszelkiej staranności by przesyłka zapakowana była w bezpieczny sposób zmniejszający ryzyko uszkodzenia w transporcie.

5.17. W przypadku wysyłek firmą kurierską odbiorca zobowiązany jest sprawdzić jakość dostarczonego towaru w obecności kuriera firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, kurier sporządza protokół szkody, który wraz z listem przewozowym i kopią faktury jest podstawą do reklamacji.

6. Polityka bezpieczeństwa

6.1. Składając zamówienie wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie i przechowywanie swoich danych w bazie sklepu energia2000.pl

6.2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6.3. Przekazane dane są poufne. Nie są widoczne dla innych Klientów Sklepu. Służą wyłącznie realizacji zamówienia Klienta i nie są przez Sklep udostępniane osobom trzecim, sprzedawane ani w żaden inny sposób przetwarzane.

6.4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych Sklepu.

6.5. Klient ma prawo wyboru czy chce otrzymywać od Sklepu na skrzynkę mailową powiadomienia o nowościach w Sklepie. Wyrażenie zgody na otrzymywanie tego typu korespondencji nie stanowi spamu.

7. Zastrzeżenia

7.1. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone przez energia2000.pl. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody energia2000.pl

7.2. Energia2000.pl nie ponosi odpowiedzialności za kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Energia2000.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

7.3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu energia2000.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy energia2000.pl, producentów, dostawców lub firm współpracujących.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Korzystanie ze sklepu energia2000.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustaw:
- z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Odnośnik na dole strony.
- z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
- z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
- z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny,
- z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego

8.3. Zmiana Regulaminu:

- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl